baby68.com.vn
Cửa chặn Safety 1st 42250 có báo động
Có chức năng báo hiệu khi cửa mở Chức năng báo động có thể tắt (khi cần thiết).Sản phẩm được làm bằng kim loại cao cấp.