baby68.com.vn
Bảng hình con vật CA626
- Tăng khả năng phân biệt hình ảnh, màu sắc qua các hình ghép. - Tăng khả năng ghi nhớ hình ảnh các con vật hơn thông qua việc chơi và ghép hình. - Rèn luyện khả năng tư duy, logic, kết hợp sự khéo léo để kết hợp đúng các miếng ghép. - Trò chơi ghép tranh kết hợp với dạy cách nhận biết các hình ảnh các con vật cho bé. Chất liệu: gỗ, giấy Decal, sơn