avantgardesearch.no
Daglig Leder - Teknologiselskap i skaleringsfase - Lysaker
Tenk å ha overordnet ansvar for å ta et teknologiselskap i vekst til store høyder. Tenk å lede et selskap som har utviklet en markedsledende teknologi for å redusere konsekvensen av uønskede hendelser. Tenk å være med og bidra til et mer sikkert og trygt samfunn. Høres dette som noe du kan