avantgardesearch.no
7 gode grunner til å velge start-up /scale-up som neste arbeidsgiver!
Start-up og scale-up miljøet i de store byene her i Norge blir bare større og større. Samtidig blir det mer og mer populært å velge et slike selskap når en skal bytte jobb. Men hva er det som gjør start-ups / scale-ups så spennende og attraktive? Hva er det som gjør at flere og flere tenker