avantgardesearch.no
Fra "Valley Champion" til Energi-bransjen
Det er med stor glede at jeg nå har inntatt rollen som Talent Sourcer i AvantGarde Search. Som en del av selskapet videre satsing skal jeg, i samarbeid med Daglig Leder Erik Falk Hansen, eksklusivt fokusere på rekruttering av ledere, spesialister og salgspersonell inn mot Energibransjen her på Ø