avantgardesearch.no
Når gutteklubben grei rekrutterer!
Stadig vekk hører og leser vi om at kvinneandelen i lederstillinger er alt for lav. Det være på toppledernivå eller på et lavere ledernivå. Heldigvis er det mange som gjør en utrolig bra jobb for å endre dette, men spørsmålet er blir fortsatt: Hvorfor må noen i 2019 jobbe så hardt som de