avantgardesearch.no
Blue Lice søker Rockestjerne/Forretningsutvikler
Oppdrettsindustrien taper årlig ca 8 mrd kroner til lakselus. I dag rettes omtrent alle tiltak for bekjempelse på behandling. Blue Lice har utviklet en felle som virker preventivt og kan dermed forhindre at luseangrep i det omfanget vi ser i dag. Teknologien er bærekraftig, forebyggende og potens