avantgardesearch.no
Stanford og Monopol. Velkommen til AvantGarde Search Arnfinn!
Da er endelig vår nyeste AvantGarder på plass og det er en stor glede for oss og ønske Arnfinn velkommen. Som med alle nye AvantGardere introduserer vi Arnfinn gjennom et kort intervju om han selv, hans bakgrunn og ryktene om at han ble nummer to i NM i Monopol.* Jobb og utdannelse Bachelor Econo