avantgardesearch.no
Hva har Software, Stanford, Scampi, Gamification og Jørn Hoel til felles?
Vel, de er alle en del av denne teksten. En tekst som er en oppsummering av uke 3 i AvantGarde Search`` nye liv. En uformell oppsummering av hva som har skjedd og hva som skal skje. Noen begynner vel kanskje og bli lei av at vi hele tiden takker alle våre støttespillere, men vi velger å gjøre de