avantgardesearch.no
Beste koder med de beste hoder | Start-ups, små og mellomstore selskap Del 2
I del 1 så vi på de fire viktigste stegene du burde følge for å sikre deg de hodene som er best for ditt selskap, uavhengig av om du er en start-up, lite eller mellomstort tech-selskap. I del 2 skal jeg dele noen konkrete tips som du enkelt kan implementere fra og med i dag. Annonsering – Tenk