avado.vn
Giảm thính lực có nguyên nhân biểu hiện và chữa thế nào hiệu quả
Giảm thính lực là khi bạn giảm sức nghe một phần hoặc toàn bộ âm thanh bằng một hoặc cả hai tai. Suy giảm thính lực thường xảy ra từ từ theo thời gian.