avado.vn
Gan yếu là gì? Ảnh hưởng của bệnh gan yếu như thế nào?
Gan yếu là khi chức năng gan hoạt động không tốt. Gan luôn hoàn tất tốt chức năng tiêu hóa thức ăn và giúp giải độc, chống lại sự nhiễm trùng cho cơ thể.