avado.vn
Bán chi liên là thảo dược gì? Tác dụng dược lý như thế nào?
Cây hoàng cầm râu có tên gọi khác là Bán chi liên, tên khoa học là Scutellaria barbata D. Don, thuộc họ hoa môi. Cây hoàng cầm râu