av-saimincekas.com
Yeni Malikin Kiracıya Göndereceği İhtarname Örneği
İHTARNAME HIZLI POSTA KEŞİDECİ :………….. VEKİLLERİ :Av…….. MUHATAP :……….. KONU :Yeni malikin bildirilmesidir. AÇIKLAMALAR: Kiraya veren ………… ile aranızdaki kira sözleşmesine konu olan ……….İli…