av-saimincekas.com
Yasal Mal Rejimi Ne Zaman Başlar
Yasal Mal Rejimi Ne Zaman Başlar? Yasal mal rejimi olarak kabul edilmiş bulunan EMKR'nin; kuruluşu ile sona ermesi arasında geçen süreyi kapsadığı kuşkusuzdur. Bu sürenin genelde evlilik birliğinin fiilen devam ettiği bir zamana eşit olması gerekmekte ise de bazı nedenlerle, bu