av-saimincekas.com
Velayette Çocuğun Üstün Yararının Belirlenmesi - Yargıtay Kararı: Esas : 2018/6144 Karar : 2018/11635 Tarih : 22.10.2018
T.C.YARGITAYİKİNCİ HUKUK DAİRESİ Esas : 2018/6144Karar : 2018/11635Tarih : 22.10.2018 MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafınd