av-saimincekas.com
Velayetin Değiştirilmesi Davası Duruşma Tutanağı Örneği
T.C.... AİLE MAHKEMESİ DURUŞMA TUTANAĞISAYI EsasCELSE NO : 1CELSE TARİHİ :...HÂKİM :...KÂTİP :...Mahkememiz dosyası her ne kadar... /.../... tarihine atılı ise de... /.../... gün ve saat 15:36:24 da celse açıldı. Taraf asiller ve davacı vekili geldi. Açık yargılamaya devam olun