av-saimincekas.com
Türk Kadınının Tarihteki ve Türk Hukukundaki Yeri
Türk, kadını, Türk ırkına yabancı olan kimi alışkanlık ve geleneklerin Türk toplumuna sızması sonucunda yitirmiş olduğu yerini, aşağı yukarı bin yıllık bir aralıktan sonra yeniden almış bulunmaktadır. Birçok ulusların kadınları insanlık haklarından birçoğunu elde ede