av-saimincekas.com
Tapu Haczi Müzekkere Örneği
Borçluya ait herhangi bir tapu kaydının bulunup bulunmadığının öğrenilmesi için ilgili tapu müdürlüklerine müzekkere yazılır. Bu müzekkere İcra Müdürlüğü'nce yazılır ve tapuya gönderilir. İcra Müdürlüğü'nden tapuya müzekkere yazılması istenir. Tapu Taşı