av-saimincekas.com
Tanıma Davası Açmak İçin Eşten Alınacak Dilekçe Örneği
Tanıma Davası Açmak İçin Eşten Alınacak Dilekçe Örneği …… T.C. Kimlik numaralı ve ….. doğum tarihli X …..’a Hitaben; Konu :Boşanma kararının Türkiye’de Tanıma ve tenfizine karar verilmesi talebime istinaden rızam dahilinde eski eşim ….’a ve