av-saimincekas.com
SURE UZATIM TALEBİ VE DİLEKÇE ÖRNEĞİ
SURE UZATIM TALEBİ VE DİLEKÇE ÖRNEĞİ Davaya cevap süresinin HMK uyarınca uzatılması talebini içerir dilekçe taslağı aşağıda yer aldığı gibidir. HMK uyarınca cevap süresinin bitiminden itibaren 2 haftalık bir uzatma talebi mümkündür. Uzatma talebi, gerekçelerinizle doğru