av-saimincekas.com
Boşanmada Malların Tasfiyesi Ne Demektir?
Boşanmada Malların Tasfiyesi Ne Demektir? Medeni Kanun'un 146/1 hükmüne göre, «karı koca, mallarının idaresi hakkında hangi usulü kabul etmiş olursa olsun boşanma gerçekleştiğinde her biri kendi şahsi envanterini geri alır. Husule gelmiş olan ziyade, kabul ettikleri usulün h