av-saimincekas.com
Mal Birliği(Ortaklığı) Sözleşmesi Örneği
MAL BİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ (Düzenleme Şeklinde) Ben aşağıda resmi mühür ve imzanın vazıı, T.C. Kanunlarının bahşettiği selahiyetlere haiz yeminli … Noteri ... ...cad. no. ... adresindeki dairemde resmi görevim başında iken yanıma gelen ve ibraz ettikleri. ERKEK ... Nüfus idar