av-saimincekas.com
İşveren Tanıklarının Beyanlarına Karşı Beyan Dilekçesi
İşverene Ait Tanıkların Duruşmadaki Beyanlarına Karşı Beyan ADANA ( ) İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DOSYA NO : DAVACI : VEKİLİ : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulva