av-saimincekas.com
İştirak Nafakasının Kaldırılması Talebi
X 2.AİLE MAHKEMESİ’NE DAVACI : DAVALI : KONU : İştirak nafakasının kaldırılması talebidir. AÇIKLAMALAR: Davalının annesi X ile ..... tarihinde evlendim ve X 2. Aile mahkemesinin……esas sayılı