av-saimincekas.com
İcra Yoluyla Çocuğu Almak ve Görmek
İcra Yoluyla Çocuğu Görme Aşamaları Velayet hakkı kendisine verilen taraf, diğer tarafın çocukla kişisel ilişki kurulmasına mani olursa, bu durumda çocuğu göremeyen eş tarafından icra yoluna başvurulacaktır. Çocuğu göremeyen eş bu hakkını İİK md 25/a'dan alır. Çoc