av-saimincekas.com
Dosyanın İşlemden Kaldırılması Kararı Örneği
T. C. DİYARBAKIR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA TUTANAĞI ESAS NO : CELSE NO : CELSE TARİHİ : HAKİM : KATİP : DAVACI : V. Ek : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA DAVALI : VEKİLİ : Av. Belirli gün ve