av-saimincekas.com
Değer Artış Payı Hesabında Eşin Yaptığı Katkının İspatı
DAP (= Değer Artış Payı) Hesabında Katkının İspatı TMK nun 6. maddesinde: “Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür.” kuralıyla genel bir ispatlama ilkesi konulmuştur. Aynı husus Eşler