av-saimincekas.com
Boşanma Sürecinde Ortak Evin Kadın ve Çocuklara Verilmesi(Tashisi) Kararı
-KARAR- Davacı vekili tarafından mahkememizde açılan BOŞANMA, VELAYET, NAFAKA VE MANEVİ TAZMİNAT davasının yapılan açık yargılaması sonunda: GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesi ile, tarafların 1998 yılında evlendiklerini, bu evlilikten müşterek iki çocukları