av-saimincekas.com
Boşanma Davasında La Haye Sözleşmesinin Uygulanmasının Koşulları
LA HAYE SÖZLEŞMENİN UYGULANABİLME KOŞULLARI VE BUNUN ARAŞTIRILMASI YÖNTEMİ Anılan sözleşmenin 1. maddesinde; "sözleşmenin, Akit Devletlerden birinin ülkesinde düzenlenmiş olup da, diğer bir Akit Devlet ülkesinde kullanılacak olan resmi belgelere uygulanacağı, amaçları ba