av-saimincekas.com
Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Meydana Gelen Olaylar
Tahkikat aşamasında meydana gelen tehdit değerlendirmeye esas alınamaz. Boşanma davasına bakan mahkeme yargılamayı Türk Medeni Kanununun 184 ve Hukuk Muhakemeleri Kanununun 33. 119, 129, 137, 140/3 ve 187. hükümlerinde yer alan emredici düzenleme sebebiyle ön inceleme sonuç tutanağın