av-saimincekas.com
Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Tutanağı
Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Tutanağı T.C. ADANA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYI : ... CELSE NO : 2 CELSE TARİHİ : 09/06/2017 HAKİM : ... KATİP : ... Belirli gün ve saatte celse açıldı. Davalı vekili Av, ... hazır, başka gelen yok, açık yargılamaya devam olundu. Davacı vekilinin