av-saimincekas.com
ARAZİ EK KİRA SÖZLEŞMESİ
BU SÖZLEŞME KİRAYA VEREN……….. İLE KİRACI................. ARASINDA ................................TARİHİNDE İMZALANAN ARAZİ EK KİRA SÖZLEŞMESİNE EK SÖZLEŞMEDİR. Taraflar arasında münakit olunan …..… tarihli ARAZİ EK KİRA SÖZLEŞMESİ imz