av-saimincekas.com
Anlaşmalı Boşanma Ortak Velayet Protokolü Örneği
ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ Taraflar; X ile X aralarında mevcut bulunan evlilik birliğini, karşılıklı anlaşarak hür iradeleriyle sonlandırmaya karar vermiş olup; açılacak boşanma davasına esas olmak üzere ve aşağıdaki şekilde, Türk Medeni Kanunu’nun, 166/3 maddesi uyarınca