av-saimincekas.com
Altınları Elden Verdiğini İddia Eden Kişi Bunu İspatlamalıdır
T.C. YARGITAY ONÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ Esas : 2012/13938 Karar : 2012/16211 Tarih : 20.06.2012 SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU 6100 s. Hukuk Muhakemeleri K200 ÖZET Mahkemece, davacının yemin deliline dayanmayacağını beyan ettiği gerekçesiyle ispatlanamayan davanın reddine karar verilmiş; h