atenageo.com
کلیسای Jvari دوباره باز شد.
امروز کلیسای ارتدوکس ها میراث قرن ۶ در شرق گرجستان در نزدیکی شهر Mtskheta برای بازدیدکنندگان و گردشگران باز گردید.