atenageo.com
دیدار سفیر ایران با وزیر امور خارجه گرجستان در تفلیس
سفیر کشورمان در این دیدار اجرای شفاف توافقنامه رژیم لغو روادید میان دو کشور را خواستار شد و افزود، نگاه مردم ایران به دولت و مردم گرجستان غیر از آن چیزی است که در مرزه