atenageo.com
یک مقصد توریستی جدید در آدجارا (Adjara) کوهستانی راه اندازی می شود.
یک مقصد توریستی جدید در آدجارا (Adjara) کوهستانی راه اندازی می شود. وزارت گردشگری و استراحتگاه آدجارا در حال برنامه ریزی در زمینه توسعه گردشگری در منطقه چوانی (chvani ) است.