astromemo.com
Ý Nghĩa Của Việc Giải Mã Bản Đồ Sao
Ý nghĩa của việc giải mã bản đồ sao Chúng ta có thể biết được gì từ bản đồ sao? Có ý nghĩa gì không khi ta biết được ở thời điểm mình sinh ra, Hỏa Tinh vuông góc với Hải Vương Tinh, hay Thiên Vương Tinh tạo thành góc tam hợp (600)