astromemo.com
Tác động của mỗi hành tinh đến các lĩnh vực trong cuộc sống.
Mặt Trời (Sun) Mặt Trời là hành tinh mạnh mẽ nhất trên bầu trời Chiêm tinh học. Mặt Trời ảnh hưởng đến cách chúng ta thể hiện mình, những năng lượng tổng thể, và những tính cách theo nghĩa rộng của mỗi người. Mặc dù bạn có nhi