astromemo.com
Lịch Sử Và Tầm Quan Trọng Của Chiêm Tinh Học
Lịch sử và tầm quan trọng của Chiêm tinh học Theo Hiệp hội Chiêm tinh gia Hoa Kỳ (American Federation of Astrologers), Babylon cổ đại được xem là nơi đặt nền móng cho Chiêm tinh học. Người Babylon sử dụng các bản đồ chiêm tinh để dự đoá