astromemo.com
Chòm Sao Thiên Bình
Đặc điểm của người thuộc chòm sao Thiên Bình Thiên Bình duyên dáng, công bằng và cân bằng là một trong những dấu hiệu hoàng đạo nổi tiếng nhất! Được cai trị bởi sao Kim, Thiên Bình là một chòm sao có tình yêu mãnh liệt trong mối qua