astromemo.com
Chòm Sao Song Tử
Đặc điểm của người thuộc chòm sao Song Tử Song Tử gợi nhắc về một cặp song sinh, hay hai mặt tính cách khác nhau, một phần khôn ngoan và một lại khinh suất, cùng tồn tại trong một chủ thể. Cũng xuất phát từ tính cách riêng độc đáo