astromemo.com
Chòm Sao Kim Ngưu
Đặc điểm của những người thuộc chòm sao Kim Ngưu Thành công, quyến rũ, nhạy cảm, Kim Ngưu muốn ngửi và nếm bất cứ thứ gì nó có thể chạm vào! Kim Ngưu biết cách làm chậm cũng như đánh giá cao những điều tốt đẹp trong cuộc sống.