asp.waw.pl
Jacek Sienicki w Muzeum Narodowym w Kielcach
Od 14 lutego 2017 roku Muzeum Narodowe w Kielcach zaprasza widzów na wystawę monograficzną znanego artysty plastyka Jacka Sienickiego. Jacek Sienicki urodził się w 1928 roku w Warszawie. Swoją drogę artystyczną rozpoczął w latach 1948-1954 na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem znakomitych artystów: Artura Nachta-Samborskiego, Kazimierza Tomorowicza, Aleksandra Rafałowskiego, Marka Włodarskiego. Dyplom uzyskał w […]