asp.waw.pl
Zbigniew Taranienko, “Wizja natury. Dialogi z Tadeuszem Dominikem”
Dialogi odsłaniają niepisaną teorię malarstwa Tadeusza Dominika (1928–2014), malarza i pedagoga ASP w Warszawie.