asp.waw.pl
Wystawa Krzysztof Jung Przemiana
Krzysztof Jung Przemiana Pomimo stopniowego odkrywania polskich artystów lat 70., działania performerskie Krzysztofa Junga nadal pozostają w cieniu historii polskiej neoawangardy. Wystawa w Salonie Akademii ma przywrócić jego dorobek polskiej publiczności – nie ma jednak monograficznego charakteru. Skupia się na dorobku performatywnym artysty, odczytując go głównie z perspektywy politycznej i antropologicznej. Na wystawie […]