asp.waw.pl
Nagrody sponsorów rozdane
Podczas wernisażu Coming Out 2015, wystawy Najlepszych Dyplomów ASP wręczone zostały tradycyjnie nagrody sponsorów wspierających rozwój artystyczny absolwentów i studentów ASP w Warszawie. Nagroda Artystyczna Siemensa : Zuzanna Gaszyńska Nagroda Fundacji im. Marka Marii Pieńkowskiego: Janina Jasińska studentka II roku Wydziału Malarstwa Nagroda Pani Poseł Ewy Tomaszewskiej Hubert Gdak- I nagroda Ewa Kamieniecka- II nagroda […]