asalct.com
ارتقای زمینه تولید عسل در سیستان و بلوچستان - فروشگاه اینترنتی تخصصی عسل سیتی
ارتقای زمینه تولید عسل در سیستان و بلوچستان - توسعه و ارتقای سطح زیر کشت گیاهان دارویی در سطح ۵ هزار هکتار و توسعه این سطح به ۲۰ هزار هکتار در برنامه است.