arkithema.com
Влезте в "кухнята" | Полезен речник на мебелните термини от Arkithema
Колко добре разбирате какво ви казват професионалистите, с които се срещате при проучванията си за кухня?